image0

Hurum kunstlag

Hurum Kunstlag  ble grunnlagt i 1977, med hurum-keramiker og ildsjel Dan Anvik i spissen. Helt siden den gang har laget fremmet lokale kunstnere, tilbudt kurs i ulike teknikker og holdt utstillinger med profesjonelle kunstnere og kunst utøvende amatører.

Dan Anviks Minnefond ble i 2003 testamentert til Hurum Kunstlag for å støtte lokale kunstnere i Hurum. Minnefondet er en komité, som har forvaltet arven, og delt ut kr. 10.000,- hvert år siden 2004, med noen få unntak, til en kunstner med lokal forankring og som har utmerket seg i lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Vår hovedoppgave er å samle alle som har et forhold til kunst, på en eller annen måte, og i fellesskap stimulere interessen for kunst. Som kunstlag ønsker vi å fremme og posisjonere ulike kunstformer i det lokalet kulturlandskapet. Vi arrangerer blant annet: kunstutstillinger, turer til kunstarrangementer, museer og gallerier, vi holder foredragskvelder med kunstfaglig innhold, croquis-kvelder og kurs.

Har du en idé med kunstnerisk innhold, som du trenger hjelp til å gjennomføre så send oss noen ord til kontakt@hurumkunstlag.no, så kan vi sammen prøve å finne en løsning!

Kontaktinformasjon

Facebook
Twitter
E-post
Print

Hva skjer i Holmsbu?

Overnatt i Holmsbu

Hurum kunstlag har ingen nettsider.
Ta kontakt via telefon, e-post eller sosial medier.