Holmsbu kirke - kunstnerkirken
Holmsbu kirke [eksteriør]. Foto: Pål A. Berg

Holmsbu kirke og Holmsbu kapell

Holmsbu kirke og Holmsbu kapell

Program 2024

Holmsbu kirke, kunstnerkirken, og Holmsbu kapell, kulturkapellet, holder åpent hver helg fra 1. juni til 16. juni.
Fra og med 20. juni til 11. august er det åpent torsdag til søndag. Alle dager kl. 13-16, med forbehold om seremonier i kirken. Siste åpningshelg er 17.-18. august.

Det er gudstjeneste i kirken en søndag i måneden de tre sommermånedene: Søndag 30. juni kl. 11, søndag 28. juli kl. 11 og søndag 25. august kl. 11.

Se ellers websiden til Søndre Hurum sokn, kirken.no/sondrehurum

Sommeren i Holmsbu byr på konserter og kunstforestillinger enten i kirken eller i kapellet, hver søndag kl. 15, fra 19. mai til og med 18. august. Billetter til alle arrangementer kan forhåndskjøpes på Tikkio.
Pris for arrangementer i kirken er 150 kroner, i kulturkapellet 100 kroner.
Gratis inngang for alle under 23 år. Antall plasser er begrenset, så vi anbefaler å skaffe billetter på forhånd

Holmsbu kirke

Det nye Jerusalem» (utsnitt) av Henrik Sørensen, Holmsbu kirke. Foto: Pål A. Berg
«Det nye Jerusalem» (utsnitt) av Henrik Sørensen, Holmsbu kirke. Foto: Pål A. Berg

Smykkeskrinet i Holmsbu er Holmsbu kirke, som ble påbegynt i august 1886, og sto ferdig i mars 1887. Den 15. desember 1876 innkalte kjøpmann Fredrik Bastian Schulerud til et møte for husmødre i Hurum. Planen var å reise en kirke i Holmsbu. Femti kvinner møtte, og i løpet av ti år hadde Holmsbu og Tronstadfjerdingen Kvinneforening strikket, sydd og heklet så mange basargevinster at kirken kunne bygges.
Lokale skogeiere ga tømmer og Holm gård ga grunn til kirke og kirkegård. Og når kirken skulle pusses opp på 1950-tallet henvendte man seg til kunstnerkolonien i Støa for råd om fargevalg.
Holmsbumalerne var glade for å kunne gi noe tilbake til folk i Holmsbu og smykket ut hvert sitt felt inne i kirken.

Henrik Sørensen var initiativtageren til den storstilte utsmykningen, der vi kan finne arbeider av ham selv, Oluf Wold-Torne, Åge Storstein, Reidar Fritzvold, Gösta Lovén, Anita Greve, Astrid Karlsen, Knut Hermod Knutsen, Erling Clausen, Willi Midelfart, Gunnar Bergstø, Kåre Øijord, med flere.

Holmsbu kirke, kunstnerkirken, er i bruk som kirke i Søndre Hurum sokn gjennom hele året.

Holmsbu kirke – interiør Foto: Morten Arnesen

Holmsbu kapell

«Livets tre» (utsnitt) av Simonetta Saenger. Holmsbu kapell. Foto: Pål A. Berg
«Livets tre» (utsnitt) av Simonetta Saenger. Holmsbu kapell. Foto: Morten Arnesen

Litt lengre nede på kirkegården ved Holmsbu kirke ligger Holmsbu kapell. Kapellet blir brukt til syninger og seremonier ved behov. I 2023 ble gravkapellet fra 1920 og kunstverket «Livets tre» åpent og tilgjengelig for folk flest.

Gjennom senvinteren ble kapellet delvis renovert, med støtte fra Asker kirkelige fellesråd og Foreningen for vern av Holmsbu kirke, og det er nå også tatt i bruk som kulturkapell.

Kulturkapellet huser temporære kunstutstillinger med verker av de samme kunstnerne som sin tid utsmykket kirken. Den faste utsmykningen i kapellet er «Livets tre» (2006) av Simonetta Saenger.
Sommeren 2024 kan du oppleve detaljene du tidligere ikke har lagt merke til i kirkens utsmykning. Pål A. Berg har fotografert kunsten i Holmsbu kirke i øyehøyde og på nært hold.
19 fotografier av kunsten kan du oppleve i kulturkapellet mellom 26. mai og 8. juni.

På kirkestedet vil det i perioder pågå rehabilitering, både på innsiden og utsiden av kirken.
Dette gjøres for å sikre god tilgjengelighet, universell utforming av bygg og veier, samt for å sikre kulturskattene og kunstverkene i kirkerommet.

kulturkapellet
kulturkapellet Foto: Morten Arnesen

Kontaktinformasjon

Holmsbu kirke

Facebook
Twitter
E-post
Print

Hva skjer i Holmsbu?

Overnatt i Holmsbu

Holmsbu kirke og Holmsbu kapell har ingen nettsider.
Ta kontakt via telefon, e-post eller sosial medier.