Test

 In ARKIV

Dette er et test-innlegg for å prøve ut forskjellige visningsmuligheter,
spesielt med tanke på bildeformater/-størrelser og FB-deling.

Kunst rett vest 2017Test 2