Sand Gård

 In ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER, MAT OG DRIKKE

Sand Gård er en gård med lang historie og tradisjoner. Vi forsøker å ivareta den kulturen som har preget gården siden 1700-tallet, ved å gi de som måtte ønske å besøke oss tilgang til det som gir vårt nærmiljø et særpreg.

Adresse: Storengene 2/4, 3483 Kana
Telefon: 32 79 85 00 – 32 79 41 40 (bakeri/kafe)
Mobil: 924 88 904
E-post: sand.gard.hurum@gmail.com
Internett: www.sand-gard.no

Gårdens drift er basert på grønne idealer hvor sprøytemidler og kunstgjødsel ikke skal ha noen negativ betydning for økologisk levedyktighet. Økologien skal danne grunnlag for produksjon, og resirkulering skal skape ny vekst. Allsidighet og mangfold danner grunnlag for erfaringer og ny kreativ tenkning.

 

Sand Gård - bakeri           Sand Gård - for barna

 

Sand Gård - Lama

Privaten CaféHolmsbu kirke