Privaten Café – Kleiva Strengelag

 In ARKIV

Lørdag 17. august inviterer Privaten Café til ettermiddagsmusikk med Kleiva Strengelag.

Tid: 15.00 – 18.00

Gratis inngang.

Holmsbu kirke - konsertKystsamlingen i Holmsbu