Privaten Café – Gjenåpning

 In ARKIV

Fredag 19. februar åpnet Privaten Café dørene igjen.

Følg med på deres hjemmeside og FB-side for åpningstider.

De kjente reglene med faste sitteplasser, avstand og håndvask må følges.
Alle gjester vil bli registrert, og det er både ønskelig og mulig med bordreservering.
(Tlf: 957 52 365)

Café Juno med snømannFather & Soin