Privaten Café – Ettermiddagsmusikk

 In ARKIV

Lørdag 29. mai kan Privaten Café endelig invitere til ettermiddagsmusikk igjen.
Gutta i Rosti får æren av å være de første, og entrer scenen kl. 15.00

Det er begrenset antall plasser, så verten Roger anbefaler å reserve plass hos ham, på tlf. 957 52 365

Reglene om avstand, tildelte plasser og håndvask gjelder fortsatt.

Café JunoHolmsbu Billedgalleri