Privaten Café – Bjerke og Ekeberg

Lørdag 1. juni inviterer Privaten Café til ettermiddagsmusikk med Thomas Bjerke og Christine Ekeberg.

Tid: kl. 15.00 – 18.00, gratis inngang.

Oss2BEAturen