Myhrene Gård – Kurs i fotballgolf

 In ARKIV

Myhrene Gård inviterer til kurs i fotballgolf tirsdag 26. juni.
Lurer du på hva fotballgolf er ? Eller spiller du fotballgolf og ønsker å forbedre tekniikken ?
Vi får besøk av Norges Fotballgolf-forbund som lærer oss mer om denne sporten !

Kl. 18.00 – 20.00, ingen påmelding nødvendig.

Holmsbustuene - 30.06.18Kleiva Strengelag