Holmsbustuene – Skapende skriving

 In ARKIV

Holmsbustuene og Hurum kulturskole inviterer ungdom 12 til 19 år til kurs i skapende skriving.
Tid: 26.2 – 1.3, kl 11.30 – 13.00 hver dag
Avsluttende opplegg for hver av dagene, så velg hvilke dager du ønsker å delta.
Er du voksen og lar deg frist, ta kontakt så lar det seg kanskje ordne.
Påmelding via kulturskolen 416 15 085 seinest 21. februar

Holmsbu Hotel & Spa - LitteraturaftenFlaterhagan - Skøytelek