Holmsbu Vel – Årsmøte

 In ARKIV

Årsmøtet i Holmsbu Vel avholdes på Holmsbu Badehotell lørdag 6. april – kl. 17.00, i forkant av velfesten.

Årsberetningen er sendt ut til medlemmene, men er også tilgjengelig på vellets hjemmeside.

Fakturaer for medlemskontingent 2019 ble sendt 02.februar, men dersom du ikke har mottatt den, eller ønske å melde deg inn nå, bes du ta kontakt med Marianne Andresen. Telefon 93423011 eller epost: m_andre2@hotmail.com

BDhuset - HolmsbuVelfest 2017