Holmsbu kirke – Korsang

 In ARKIV

Onsdag 8. juni inviteres dert til konsert med Mærradalen Mannskor International.

Start kl. 13.00 – Gratis inngang for alle.

Thor HellandHenrik Sørensen - Juni 2022