Holmsbu Hotel & Spa – Skalldyrbuffet

 In ARKIV

Holmsbu Hotel & Spa inviterer til skalldyrbuffet lørdag 23. juni, kl. 19.00 – 21.00
Reker, Krabbeklør, Snowcrab, Sjøkreps. Grønnskjell, Blåskjell pluss masse godt tilbehør!

Kun 475,- per person

Holmsbustuene - skrivekursMyhrene Gård - Golf og Croquet