Holmsbu havn

Havnen med 250 faste plasser. 50 gjesteplasser og alle fasiliteter ligger midt i Holmsbu sentrum.

Adresse: Storgaten 17, 3484 Holmsbu
Telefon: 32 79 12 66 – Mobil: 482 50 967
E-post: havn@asker.kommune.no
Internett: www.asker.kommune.no

Seilskuter, jakter, fiskebåter, prammer, dampskip og lystbåter. Sjømenn, fraktemenn, loser og blide badegjester. Lukten av sjø, fisk, olje og treverk. Og kanskje en fiskekake på bryggekanten? Eller en is?
Holmsbu Havn har siden tidlig på 1700-tallet vært et sentrum for sjøfart og handel. Mye er forandret siden Holmsbu var et ladested for trelast og tiden da fiske var viktigste næringsvei.

Men folk kommer fortsatt sjøveien til Holmsbu, selv om båtene i dag har en litt annen form. I dag er havnen nyoppusset og tilrettelagt som gjestehavn, med grillplass og sanitæranlegg, strøm og vann. Men fiskebåten ligger fortsatt i havn og den årlige roregattaen for Holmsbuprammer avsluttes på den gamle dampskipsbryggen i Holmsbu.
Og midt i havnen ligger havnekontoret; akkurat der bakerbutikken lå før.